Fundacja „Plan B” zajmuje się działalnością na rzecz seniorów, osób z niepełnosprawnościami, rozwoju i wspierania rodzin, a także przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Naszą misją jest projektowanie działań na rzecz wzmocnienia aktywności społecznej tych grup społecznych, tak aby poprawić ich jakość życia oraz zwiększyć dostępność do wysokiej jakości usług społecznych.

Swoje działania w sposób szczególny dedykujemy rodzinom (seniorom, rodzicom, dzieciom). Z troską pochylamy się nad problemami, z jakimi się zmagają i koncentrujemy się wokół ich rozwiązywania. Poprzez działalność projektową tworzymy wsparcie, warunki do animacji zajęć, by przeciwdziałać izolacji społecznej seniorów i rodzin z dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem grup oddalonych od miejskich aglomeracji, często wykluczonych społecznie.

Pracownia Rozwoju Rodziny powstała w styczniu 2022 roku, by towarzyszyć rodzicom na trudnej ścieżce świadomego wychowywania dzieci oraz aktywne wspieranie i towarzyszenie im w procesie budowania zdrowych relacji. W przyjaznej atmosferze, opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, chcemy inspirować do zmiany, pokazać, że rodzicielstwo może być pełne szacunku i empatii.

Naszym celem jest holistyczna pomoc w rozwoju, tak aby:

• wspierać i wzmacniać relacje między rodzicami a dziećmi,
• rozpoznawać problemy emocjonalne i trudności w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży,
• zachęcać do twórczych zajęć, uwzględniając naturalny potencjał dzieci.

W 2024 roku przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej otworzyliśmy Pracownię Rozwoju Rodziny w nowym miejscu. Dzięki pozyskanym finansom zrobiliśmy remont sali, a także rozszerzyliśmy nasze usługi o terapię i diagnozę SI, zajęcia dla dzieci, jogę dla rodzin, kursy oraz szkolenia. Stworzyliśmy również społeczną KluboBawialnię, będącą przyjazną przestrzenią dla rodzin z dziećmi jak i miejscem otwartym na inicjatywy lokalnej społeczności.

zrealizowaliśmy ponad
20 projektów

łącznie pozyskaliśmy ponad
xxx PLn

ilość osób objętych wsparciem
xxxx

Masz pytania? Zadzwoń!

Przewiń na górę