Trening Kontroli Złości

Trening Kontroli Złości (TKZ) jest jednym z komponentów Treningu Zastępowania Agresji (A.R.T.- Aggression Replacement Training) To uznany na całym świecie trening poznawczo – behawioralny wspierający rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych. Twórcą metody jest prof. Arnold Goldstein. Metoda wywodzi się z tzw. skillstreamingu, czyli profilowania i kształtowania umiejętności. Trening pozwala budować szereg konstruktywnych umiejętności stanowiących pozytywną alternatywę dla zachować agresywnych i nieakceptowalnych społecznie. W czasie treningu dzieci pracują nad swoim zachowaniem, nawykami i postawą ucząc się odpowiedniej reakcji na sytuacje trudne, z którymi wiążą się takie emocje jak lęk, złość, irytacja, agresja, brak poczucia sprawstwa. Trening kształtuje postawę prospołeczną, otwartą i asertywną co sprzyja budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi.

Głównym celem Treningu Kontroli Złości jest nauczenie dziecka samokontroli własnej impulsywności. Trening może odbywać się bez pozostałych komponentów skupiając się jedynie na regulacji emocji powiązanych z irytacją, złością, impulsywnością ale również z nieśmiałością i wycofaniem . Naszą propozycją jest połączenie Treningu Kontroli Złości z Treningiem Umiejętności Prospołecznych ponieważ oba komponenty ściśle się ze sobą łączą, dlatego skuteczna jest ich naprzemienna realizacja.

1. Trening Kontroli Złości

(trening regulacji złości, terapia gniewu) dziecko uczy się rozpoznawać impulsy płynące z ciała, powodujące uczucie złości a następnie wdraża wypracowaną z trenerem regulację, aby nie doprowadzić do eskalacji emocji i wybuchu agresji. Trening Kontroli Złości uczy jak się nie zachowywać pod wpływem impulsu i złości, w jaki sposób zapanować nad ciałem i jak reagować bez agresji i zachowań odwetowych.

2. Trening Umiejętności Prospołecznych

dziecko uczy się nowych umiejętności oraz trenuje ich zastosowanie z codziennym życiu. Trening odbywa się na podstawie konkretnych sytuacji z życia dziecka. Podczas zajęć uczestnik  uczy się w jaki sposób reagować na trudne dla niego sytuacje oraz jak wdrażać prospołeczne zachowania, tak aby stanowiły alternatywę dla zachowań agresywnych. Ważnym elementem zajęć jest wracanie do konkretnych umiejętności aby zyskać pewność, że dziecko wypracowało właściwy sposób ich zastosowania w relacjach społecznych.

Dla kogo? Dla dzieci i młodzieży :

 • nie radzących sobie w relacjach rówieśniczych;
 • nie radzących sobie z własną impulsywnością i emocjami (wybuchy złości;)
 • wycofanych, nieśmiałych, lękliwych;
 • mających problemy z przyjmowaniem krytyki;
 • mających problemy z autoagresją;
 • stosujących agresję słowną i fizyczną;
 •  prezentujących zachowania opozycyjne; 
 • dla dzieci w spektrum autyzmu, z zespołem Aspargera, ADHD;

Korzyści z udziału z zajęciach :

Biorąc udział w Treningu Kontroli Złości i Treningu Umiejętności Prospołecznych Twoje dziecko:

 • uczy się prawidłowo odbierać i interpretować zachowania innych osób, które wywołują u niego złość;
 • rozwija umiejętność regulacji reakcji agresywnych, uczy się kontroli własnej impulsywności;
 • poznaje alternatywne sposoby radzenia sobie ze swoją złością;
 • uczy się wzmacniać relacje interpersonalne;
 • uczy się współpracy w grupie rówieśniczej;
 • praca w grupie daje mu możliwość poznania innych sposobów postrzegania i radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych (bez dokonywania oceny),
 • ma możliwość przećwiczenia konkretnych umiejętności w bezpiecznych warunkach a następnie wykorzystania ich w realnych sytuacjach społecznych,
 • rozwija swoje kompetencje emocjonalno-społeczne,
 • uczy się kształtować adekwatną samoocenę i asertywność

Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji Jadwiga Litwin

Zajęcia dla dzieci (8-17 lat)

Zajęcia indywidualnie 60 min – cena 120 zł (15 spotkań)

Zajęcia grupowe 60 min – cena 60 zł (15 – 20 spotkań)

Grupy wiekowe dobierane po uprzedniej konsultacji z rodzicami/opiekunami 

IDŹ DO SKLEPU >>>

Zajęcia dla osób dorosłych 18+

Zajęcia indywidualne 75-90 min – cena 150 zł (15 spotkań)

Zajęcia grupowe 90 min – Cena 100 zł. (30 spotkań)

Uczestnicy po cyklu zajęć otrzymują zaświadczenia oraz certyfikaty

IDŹ DO SKLEPU >>>

Przewiń na górę