Warsztaty dla instytucji

Integracja Jogi, Kreatywności i Sensoryki w Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

Zapraszamy na niezwykłe szkolenie dla nauczycieli przedszkoli i szkół, które łączy w sobie zasady jogi, elementy warsztatów kreatywnych oraz sensoryczne doświadczenia, aby stworzyć holistyczne podejście do edukacji dzieci.

Co zawiera to szkolenie:

 1. Wprowadzenie do Jogi Dla Dzieci:
 2. Warsztaty Kreatywne w Klasie:
 3. Sensoryczne Doświadczenia w Nauce:
 4. Tworzenie Praktycznych Planów Zajęć/Lekcji i kalendarzy aktywności
 5. Budowanie Zespołowej Harmonii:
 6. Materiały Dodatkowe

Korzyści dla Uczestników:

 1. Wszechstronny Rozwój Dzieci: Zdobycie narzędzi do wspierania rozwoju fizycznego, emocjonalnego i poznawczego dzieci poprzez integrację jogi, kreatywności i sensoryki.
 2. Nowoczesne Narzędzia Edukacyjne: Praktyczne i natychmiastowe techniki, które można zastosować w klasie. Wykorzystanie różnorodnych form nauczania, dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów.
 3. Zarządzanie Stresem i Poprawa Dobrostanu Nauczycieli: Ćwiczenia jogi i techniki relaksacyjne dla nauczycieli. Strategie radzenia sobie z stresem i utrzymania pozytywnej atmosfery w sali lekcyjnej.
 4. Kreatywność w Nauczaniu i Nauce: Wprowadzenie inspirujących metod nauczania, które rozwijają kreatywność zarówno u nauczycieli, jak i uczniów. Tworzenie interaktywnych lekcji, które angażują dzieci w proces uczenia się.
 5. Indywidualne Podejście do Nauki: Wykorzystanie sensoryki do dostosowywania lekcji do indywidualnych potrzeb uczniów. Rozwinięcie umiejętności obserwacji i dostosowywania programu nauczania do różnych stylów uczenia się.
 6. Współpraca i Wymiana Doświadczeń: Możliwość wymiany pomysłów i doświadczeń z innymi nauczycielami. Budowanie sieci wsparcia i inspiracji wśród uczestników.

Przyłącz się do naszych warsztatów, aby odkryć potencjał integracji jogi, kreatywności i sensoryki w edukacji, tworząc atrakcyjne, wszechstronne i wspierające środowisko dla rozwoju dzieci. Zdobądź praktyczne umiejętności i inspirację do transformacji swojej pracy edukacyjnej!

Przewiń na górę